444 96 97

info@advancedesign.com

Kariyer

Advance Design‘da insan kaynaklarına değer verilir. Çalışanlarımız diğer birimlerle işbirliği içinde çalışan, başarıyı temel alan, çağdaş insanlardan oluşur. Advance Design’da her çalışan kendi işinin lideridir. Üst düzey yönetim, çalışanları hedeflere ve performans yapılarına göre yönetir

Her senenin başında belirlenen satış hedefleri doğrultusunda, çalışanlar yöneticileriyle birlikte o seneyi planlar ve uygun hedefler belirlenir. Sene sonunda gerçekleştirilen hedeflere göre, performans değerlendirilmesi yapılır. Kariyer planlamaları da bu performans değerlendirmelerine göre yapılır.

ADVANCE DESIGN’DA YÜKSELME BAŞARI İLE DOĞRU ORANTILIDIR

Advance Design’da yükselme, dikey veya yatay yönde olabilir. Yetki, sorumluluk ve ücret artışını da beraberinde getirir. Bir üst göreve geçebilmek için, o görev tanımının gerektirdiği bilgi ve deneyim gibi özelliklere sahip olmak gerekir. Yine de, en önemli ölçüt performans düzeyidir.

Şirketimiz bünyesindeki açık pozisyonlar için önceliği, iç kaynaklara yani çalışanlarına veririz…